Obowiązek informacyjny


Klauzula Informacyjna KONMET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

 1. Administratorem Państwa Danych jest Firma KONMET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów.

Tel. +48 67 263 30 91, e-mail kontaktowy: sekretariat@konmetzlotow.pl

 1. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez KONMET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie KONMET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie (77-400) przy ulicy Kolejowej 11  w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku.

 2. Dane osobowe gromadzimy w postaci imienia i nazwiska, adresu, numerów NIP, numeru telefonu, e-mail.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie – KONMET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celach związanych:

 • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży towarów lub usług lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO

 • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

 2. Państwa dane przechowywane będą do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, przez okres maksymalnie 10 lat.

 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wszelkie żądania w zakresie określonym powyżej należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych.
 4. KONMET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

 5. KONMET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Zarząd KONMET POLSKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością